Programa Despierta

PROGRAMA DESPIERTA

Despierta és un programa dirigit a  nens i nenes d'entre 4 i 16 anys amb Altes Capacitats Intel·lectuals. L'objectiu és atendre les necessitats dels nens i ajudar a que aquests puguin desenvolupar els seus talents i capacitats. Per això duem a terme un programa d'estimulació cognitiva, que dóna especial importància a la intel·ligència emocional dels nens superdotats i d'altes capacitats.


Mitjançant aquest programa s'estimula a aquests nens plantejant reptes i motivant-los per a l'aprenentatge, adaptant-lo al nivell de cada un, i realitzant modificacions a mesura que s'avança i es van obtenint èxits.

El primer pas és realitzar una avaluació completa del nen, tant en l'àmbit educatiu com psicològic, tenint en compte les seves debilitats i fortaleses, el seu perfil cognitiu i el seu nivell d'intel·ligència emocional. Segons el perfil obtingut, es determinarà la manera més adequada d'intervenció, per aconseguir resultats òptims.

Avaluació psicopedagògica: Mitjançant l'ús de diferents proves i test, s'obté el perfil del nen. La idea és treballar en conjunt amb la família i el centre educatiu, per aconseguir el millor desenvolupament del nen o nena.

Despierta individual: El desenvolupament del programa és diferent amb cada un dels nens / es, ja que tots són diferents, i tenen necessitats diferents, les quals moltes vegades no poden satisfer mitjançant un programa de grup i és necessària una intervenció individual.

Despierta grupal: Dirigit a nens i nenes amb alta capacitat, permet mitjançant una metodologia altament motivadora i activa, que els nens i nenes que presenten altes capacitats (precocitat intel·lectual, talent simple, talent compost i superdotats) puguin desenvolupar mitjançant l’enriquiment extracurricular, moltes de les seves habilitats, punts forts i febles.Despierta facilita el desenvolupament extracurricular d’habilitats, punts forts i febles, d’aquells nens i nenes que presenten AACC

Grups petits de 8 nens/nenes com a màxim.

Cada programa tindrà una durada d'una hora i es realitza al llarg del curs escolar, començant al setembre i finalitzant al juny.

Es divideix en 4 programes que s'integren en la sessió:

  • Despierta el teu talent logic-matemàtic,
  • Despierta el teu talent verbal,
  • Despierta la teva creativitat
  • Despierta la teva precocitat.

Tallers intensius: Durant els períodes de vacances es duen a terme diferents activitats dirigides amb diferents tècniques pensades per als nens amb altes capacitats. Robòtica, experimentació, ciència, escriptura creativa, invents, disseny de  videojocs...són algunes de les activitats que aquests nens i nenes poden fer a Despierta, per divertir-se i aprendre, per compartir amb altres nens i nenes de característiques e interessos similars.

Tallers gratuïts: Informació i orientació a les famílies sobre aquells temes que els generin dubtes e interès

Formació als centres educatius: cursos per docents, amb possibilitat de bonificar-los. Cursos orientats a millorar les competències del professorat en relació a la detecció e intervenció a les aules, dels nens i nenes amb altes capacitats.

Campionats de Talent Despierta

Campionat: Si creus que el teu fill / a podria tenir altes capacitats o ja està detectat / a i vols que participi en proves lúdiques i divertides, APUNTA'L AL PRIMER CAMPIONAT DESPIERTA A SANT CUGAT DEL VALLÈS

MODALITATS D'INSCRIPCIÓ: Lliure o a través del Centre Educatiu

PARTICIPANTS: Alumnat escolaritzat en Centres Educatius Públics, privats o concertats en l'etapa d'educació primària.

Cada curs realitzaran una sèrie de proves en les següents àrees: verbal, Lògica i matemàtica, Creativitat i Atenció i Memòria.

PREMIS: 1 premi per a cada àrea avaluada i per cada curs:

2 mesos d'intervenció en el Programa Despierta + Diploma al guanyador / a de cadascuna de les àrees (Talent verbal, talent lògic-matemàtic, Creativitat, Atenció)

Per als campions / -ones absoluts de cada categoria:

1r: Tablet + 2 mesos d'intervenció en el Programa Despierta + Diploma

2n: MP3 + 2 mesos d'intervenció en el Programa Despierta + Diploma

3r: Lot de llibres lectura + 2 mesos d'Intervenció en el Programa Despierta + Diploma

A més, totes les Escoles rebran un diploma per la seva participació i un write box al que millors resultats hagi obtingut.


Com es un Campionat Despierta

Inscripcions i Preguntes