Serveis

Psicologia Gral Sanitària| Altes Capacitats | Psicopedagogia | Formació


Serveis de Psicologia i Formació

 

Programa Despierta

 • Detecció Altes Capacitats
 • Avaluació psicopedagògica
 • Programes d'intervenció
 • Tallers intensius
 • Formació a famílies
 • Formació centres escolars

Àrea escola/ pedagògica

 • Hàbit d'estudi
 • Tècniques d'estudi
 • Reeducacions
 • Memòria
 • Adaptació social
 • Intervencions curriculars
 • Orientació vocacional i professional


Escola de pares

 • Cicles de xerrades i tallers gratuïts per a pares i mares compromesos amb l'educació dels fills.
 • Sessions informatives i de sensibilització sobre les Altes Capacitats.
 • Tallers ajustats a les necessitats plantejades per les famílies.

Psicologia adults

 • Depressió
 • Tr. ansietat
 • Bruxisme
 • Autoestima
 • Pors
 • Presa de decisions
 • Tr. adaptatius

 • Logopedia

  • Alteracions i Patologies de la Veu
  • Dificultats de la Parla, l'Articulació i el Ritme
  • Dificultats del Llenguatge i la comunicació
  • Terapia Miofuncional i Orofacial

  Psicologia infantil

 • Depressió
 • Autoestima
 • Pors
 • Enuresi nocturna
 • Psicoeducació a pares i mares
 • Problemes de conducta
 • Problemes d'aprenentatge


  • Avaluacions Neuropsicològiques
  • Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, retard mental...)
  • Malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson...)
  • Trastorns aprenentatge (dislexia, disgrafia, discalcúlia...)
  • Neuropsicologia Infantil

  aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, campamentos para niños superdotados, campamentos para superdotados, niños superdotados, superdotacion, extraescolares para niños superdotados

  aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats


  altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio