Tallers de Nadal

TALLERS DE NADAL 2017

Aquest Nadal no t'aburreixis a casa i vine a Despierta Sant Cugat. Els dies 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener.

T'ho passaràs d'allò més bé

PREUS

1 taller 30€
2 tallers o Matí /tarda  50€
Altres opcions consultar

Tots els dies de 10.00 a 11.30 

OBJECTIUS

-         Conèixer la llum en profunditat

-         Saber més sobre fenòmens i objectes del nostre dia a dia

-         Investigar la velocitat de la llum

-         Motivar els / les alumnes / as perquè gaudeixin d'aprendre d'una manera diferent.

METODOLOGIA

-         Activa i participativa mitjançant una metodologia dinàmica

-         Foment de l'aprenentatge cooperatiu

-         Foment de l'aprenentatge autònom i significatiu

-         Activitats tant individuals com grupals CONTINGUTS

-         Característiques i propietats de la llum

-         Com es comporta i es manifesta la llum

-         Conèixer els fenòmens de la refracció, dispersió i reflexió

-         Crear un canal per transmetre la llum

-         Calcular la velocitat de la llum

-         Els llums ultraviolats i els infrarojos

-         Jugar amb les ombres

-         Saber més sobre els miralls i els seus efectes desconeguts

-         Aprendre a crear '' lupes casolanes ''


Tots els dies de 11.30 a 13.00 

OBJECTIUS

-         Conèixer la història dels dinosaures

-         Conèixer la tipologia i aprendre a diferenciar cada sub-espècie

-         Aprendre sobre la paleontologia, funcions i tècniques de treball

-         Investigar fòssils de dinosaure

-         Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar una investigació sobre dinosaures

METODOLOGIA

-         Activa i participativa mitjançant una metodologia dinàmica

-         Foment de l'aprenentatge cooperatiu

-         Foment de l'aprenentatge autònom i significatiu

CONTINGUTS

-         Naixement i extinció dels dinosaures

-         Etapes cronològiques en relació als dinosaures

-         Adaptació al medi segons les diferents etapes històriques

-         Pangea: l'existència d'un súper-continent

-         Característiques i tipus de dinosaures

-         Paletontología i tècniques paleontològiques


Tots els dies de 15.30 a 17.00 

OBJECTIUS

-         Aprendre a desenvolupar la creativitat individual i grupalment

-         Fomentar l'escriptura creativa

-         Aprendre a escriure textos coherentment

-         Motivar els / les alumnes / as perquè gaudeixin d'escriure

-         Conèixer diferents formats textuals

METODOLOGIA

-         Activa i participativa mitjançant una metodologia dinàmica

-         Foment de l'aprenentatge cooperatiu

-         Foment de l'aprenentatge autònom i significatiu

-         Activitats tant individuals com grupals

CONTINGUTS

-         Introducció a l'escriptura creativa

-         Conèixer una de les tècniques del desenvolupament de la creativitat més importants (Brainstorming)

-         Estructura dels textos

-         Diferents formes de textos (conte, còmic, endevinalla, etc.)

-         Elements d'una narració 


Tots els dies de 17.00 a 18.30 

OBJECTIUS

-         Aprendre les principals característiques d'un comportament emprenedor

-         Treballar la creativitat, el treball en equip i aquelles habilitats que es necessiten per realitzar conductes emprenedores

-         Fomentar l'autonomia i el sentit crític i emprenedor

-         Motivar els / les alumnes / as per iniciar conductes emprenedores, dins dels límits del seu desenvolupament evolutiu

-         Posar en pràctica petites accions emprenedores en el seu entorn més proper

METODOLOGIA

-         Activa i participativa mitjançant una metodologia dinàmica

-         Foment de l'aprenentatge cooperatiu

-         Foment de l'aprenentatge autònom i significatiu

CONTINGUTS

-         Introducció a l'emprenedoria

-         Conèixer persones emprenedores en la nostra societat

-         Habilitats típiques d'una conducta emprenedora

-         Treball en equip

-         Creativitat davant d'una societat canviant

-         Gestionar el temps

-         Recerca de productes existents i creació de nous productes