Altes Capacitats i Talents

Els nens amb Altes Capacitats son un grup molt variat, cadascun té unes peculiaritats però comparteixen alguns trets comuns, com el gran potencial intel·lectual i una capacitat destacable alhora de produir idees noves i originals.

CARACTERÍSTIQUES DELS NEN@S D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

 •     Gran curiositat
 •     Capacitat per a fer raonament molt elaborats
 •     Facilitat en la producció d’idees noves i originals
 •     Bona resolució de situacions i problemes
 •     Pensament divergent
 •     Hipersensibilitat
 •     Necessitat de viure reptes
 •     Avorriment davant tasques repetitives
 •     Gran capacitat d’aprenentatge
 •     Gran sentit de la justícia
 •     Capacitat viso-espacial destacada
 •     Destacada capacitat de memòria
 

CLASSIFICACIÓ ALTES CAPACITATS

El terme Altes Capacitats engloba diferents conceptes que cal diferenciar. La precocitat intel·lectual, el Talent o la Superdotació son termes inclosos dintre d’aquest conjunt però no son el mateix, per aquest motiu, és molt important que professionals especialitzats realitzin una avaluació de les capacitats cognitives, la personalitat,  n’avaluïn la creativitat i valorin la història evolutiva del nen@ junt amb el seu entorn social i familiar.

La Precocitat intel·lectual fa referència a un procés evolutiu més ràpid; els nens precoços son aquells que aprenen abans a parlar, saben els números i les lletres, llegeixen abans que els seus companys de classe... son nens més avançats. La precocitat intel·lectual pot ser precursora de superdotació o  talent però, no tots els nens precoços acaben sent superdotats o talentosos, és per això que és molt important fer un bon seguiment de la seva evolució des de ben petits.

La superdotació, esta relacionada amb una habilitat intel·lectual superior en totes les esferes cognitives que va acompanyada d’una gran creativitat i d’un conjunt de característiques personals i socials, que influeixen directament en el desenvolupament de la superdotació.

Per últim, els nens amb Talent o talentosos, son aquells que tenen una habilitat superior en un o varis domini cognitius, poden tenir un rendiment normal o inclús baix, en les altres esferes cognitives. El Talent simple, fa referencia al domini d’una habilitat cognitiva com pot ser un talent matemàtic, verbal, artístic... mentre que un Talent complex, és aquell que té una habilitat superior en un conjunt de dominis cognitius, com per exemple un talent acadèmic (habilitats verbals, lògiques i memorístiques) o un talent artístic-figuratiu (marcada aptitud espacial, figurativa, perceptiva i creativa).

altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi , aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, campamentos para niños superdotados, campamentos para superdotados, niños superdotados, superdotacion, extraescolares para niños superdotados, aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats Logopedia sant cugat, logopeda, patologia de la veu, patologia de la voz, foniatria, logopeda sant cugat, logopeda infantil sant cugat