Programa Despierta

PROGRAMA DESPIERTA GRUPAL 

 

Despierta Grupal és una activitat d'enriquiment extracurricular, on l'objectiu és el de potenciar les habilitats bàsiques i complexes en els nens i nenes que presenten altes capacitats , en diferents processos mentals; a més de, desenvolupar els seus talents. Mitjançant la seva estimulació cognitiva, afavoreix, a partir dels seus interessos i motivacions, un desenvolupament íntegre de la personalitat dels nens i nenes amb altes capacitats .

El Programa Despierta en grup, s'adreça a nens amb altes capacitats , des de l'etapa d'Educació Infantil fins a Secundària. De manera dinàmica, innovadora, motivadora i molt divertida, es treballen les següents capacitats:

El Programa Despierta En grup, és una activitat d'enriquiment extracurricular, l'objectiu és el de potenciar les habilitats bàsiques i complexes en els nens i nenes que presenten altes capacitats , en diferents processos mentals; a més de, desenvolupar els seus talents. 

El Programa Despierta en grup, s'adreça a nens amb altes capacitats , des de l'etapa d'Educació Infantil fins a Secundària. De forma dinàmica, innovadora, motivadora i molt divertida.
Tots els Programes Grupals a més, en els nens i nenes amb altes capacitats , permeten el desenvolupament d'habilitats i talents com parlar en públic, les Intel·ligències Múltiples, Treball Cooperatiu ..., amb una metodologia que permet el treball dels nens de forma individual, en parelles o en gran grup. Les Intel·ligències Múltiples estructuren el programa Despierta En grup, de manera que es treballen tant aspectes cognitius com socials i emocionals.

Despierta en grup, dirigit a nens i nenes amb alta capacitat , permet mitjançant una metodologia altament motivadora i activa, que els nens i nenes que presenten altes capacitats (precocitat intel·lectual, talent simple, talent compost i superdotats) puguin desenvolupar mitjançant l'enriquiment extracurricular, moltes de les seves habilitats, punts forts i febles.

Els nens i nenes amb altes capacitats i superdotació , tenen la possibilitat d'interaccionar amb companys de similars perfils cognitius. L'ús d'estratègies de pensament altament eficaços, és après amb rapidesa entre ells, en aquest programa d'enriquiment extracurricular i desenvolupament del talent .

El Programa Despierta en grup, s'estructura en 1 hora de treball setmanal, en grups de nens i nenes amb altes capacitats , que no superen les 6 persones. Es porta a terme durant el curs acadèmic, de manera que s'inicia en el mes de setembre, i finalitza al juliol.

Durant el curs de el Programa Desperta En grup i a l'acabar cada any, els pares i mares reben orientacions sobre els aspectes treballats amb els seus fills, així com pautes de treball en comú per als centres educatius.Tallers intensius: Durant els períodes de vacances es duen a terme diferents activitats dirigides amb diferents tècniques pensades per als nens amb altes capacitats. Robòtica, experimentació, ciència, escriptura creativa, invents, disseny de  videojocs...són algunes de les activitats que aquests nens i nenes poden fer a Despierta, per divertir-se i aprendre, per compartir amb altres nens i nenes de característiques e interessos similars.

Escola de Pares: Informació i orientació a les famílies sobre aquells temes que els generin dubtes e interès

Tallers OnLine: activitats per nens i famílies de diferents associacions. Clica aquí per més informació

Formació als centres educatius: cursos per docents, amb possibilitat de bonificar-los. Cursos orientats a millorar les competències del professorat en relació a la detecció e intervenció a les aules, dels nens i nenes amb altes capacitats.

altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi , aacc, aci, despierta, alta capacidad