FORMACIÓ CONTINUA EN ALTES CAPACITATS

 La formació contínua és un procés d'ensenyament-aprenentatge, actiu i permanent, al qual tenen dret i obligació els professionals. El seu objectiu és actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, millorant el seu coneixement teòric i pràctic, que permet el millor rendiment en l'àmbit laboral.

La nostra empresa, és una entitat que planifica, gestiona i imparteix la Formació Contínua dels Treballadors, mitjançant el crèdit que disposen per finançar la seva formació a través de les bonificacions.
Els nostres professionals estan especialitzats en la detecció, avaluació, diagnòstic i intervenció en nens i nenes que presenten altes capacitats.

A continuació es presenten els cursos de Formació Contínua per a Centres Educatius o Profesionals que desitgen ampliar els seus coneixements, i que tinguin interès a millorar la seva resposta d'atenció a la diversitat, en tots aquells nens i nenes que presenten necessitats educatives específiques, derivades d'alta capacitat.

La nostra experiència en aquest camp, ens ha permès comprovar les dificultats en la detecció. Molts d'aquests nens i nenes passen desapercebuts, proporcionar-los els recursos que realment necessiten i aprendre a gestionar les altes capacitats dels nostres centres, constitueixen un element de qualitat de tot centre educatiu.

PROGRAMA FORMATIU

·       Introducció a les altes capacitats, procés d'identificació i directrius bàsiques en la planificació de la intervenció educativa.  

·       Avaluació Psicopedagògica i establiment dels objectius d'Intervenció en un Centre Educatiu, la participació de tot l'equip docent. 

·        Intervenció amb l'alumnat que presenta altes capacitats a l'aula. 

Si teniu interès en realitzar un d'aquests cursos o us plantegeu altres activitats formatives (intel·ligència emocional, dificultats d'aprenentatge, gestió del conflicte a l'aula...), poseu-vos en contacte amb els nostres especialistes i traçarem una proposta ajustada a les vostres necessitats.