Neuropsicologia Infantil   Transtorns del Neurodesenvolupament

El benestar dels nostres fills és el més important per a nosaltres. De vegades es donen situacions en què els pares ens sentim desorientats, no sabem com ajudar els nostres fills quan aquests presenten conductes o dificultats cognitives que no entenem.
El nostre objectiu és donar resposta a les preguntes que sorgeixen quan un trastorn del neurodesenvolupament afecta la capacitat d'aprenentatge, la interacció social i / o la conducta d'un nen.

Mitjançant una entrevista diagnòstica acurada amb el nen, pares i escola, coneixerem com aquest nen processa la informació, com aprèn i es relaciona, per així poder acompanyar-lo i ajudar-lo en el seu desenvolupament. 

Tenint un diagnòstic podrem establir un tractament, assessorament i seguiment ajustats a la problemàtica específica del nen. El treball conjunt és essencial per aconseguir els objectius fixats i és per això que els pares són part activa en el treball diari de millora.

Alguns dels trastorns del neurodesenvolupament que podem veure són:


TDAH: És un trastorn d'origen neurobiològic que es caracteritza per dèficit d'atenció, dificultat en el control dels impulsos i per un excés d'activitat motriu. Els primers anys de vida, tots els nens presenten símptomes que podríem relacionar amb el tdah però no és així. No tots els nens pateixen aquest trastorn. Els nens amb dificultats reals tenen patrons de comportament propis d'edats anteriors. Per al diagnòstic cal que els símptomes siguin presents en dos o més àmbits de la seva vida (casa i escola).


Dislèxia: És un trastorn que es caracteritza per una dificultat persistent en la lectura, l'escriptura, l'orientació espai-temporal i, en ocasions, pot afectar el càlcul i la lògica matemàtica. Els nens amb dislèxia pateixen un retard amb relació als altres companys de curs i, si no es detecta el problema, el nen pot patir conseqüències molt negatives que en la majoria de casos es transformaran en problemes d'ansietat, depressió i baixa autoestima.Disgrafia: És una dificultat per coordinar els músculs de la mà i del braç, que es dóna en nen intel·lectualment normals i sense deficiències neurològiques severes. Aquesta dificultat els impossibilita agafar, dominar i dirigir el llapis per escriure de forma intel·ligible i ordenada.
Dispraxia: Es tracta d'una alteració psicomotriu que comporta que els nens siguin maldestres, lents i que presentin dificultats en realitzar moviments coordinats com ara pentinar-se, vestir-se, escriure ...
Aquestes dificultats són conegudes com a trastorn del desenvolupament de la coordinació motriu.
Discalcúlia: Es tracta d'un trastorn d'aprenentatge que es caracteritza per una baixa capacitat de processament numèric i de càlcul. Els nens amb discalcúlia són nens amb un CI dins de la normalitat i que estan escolaritzats normativament, per tant, la dificultat no és justificable per cap d'aquests factors.
El que podrem observar són dificultats en l'aprenentatge de coneixements aritmètics bàsics com la suma, la resta la multiplicació o la divisió. Sent menys aquesta dificultat en l'aprenentatge de coneixements matemàtics més abstractes com podria ser la geometria.


altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi , aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, campamentos para niños superdotados, campamentos para superdotados, niños superdotados, superdotacion, extraescolares para niños superdotados, aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats Logopedia sant cugat, logopeda, patologia de la veu, patologia de la voz, foniatria, logopeda sant cugat, logopeda infantil sant cugat