Psicologia Gral Sanitària | Psicologia Legal i Forense | Altes Capacitats


Psicologia infantil

 • Depressió
 • Autoestima
 • Pors
 • Enuresi nocturna
 • Psicoeducació a pares i mares
 • Problemes de conducta
 • Problemes d'aprenentatge
 •  

  Psicologia Legal i Forense

  • Àmbit de dret de família
  • Àmbit de dret penal
  • Àmbit de dret civil
  • Àmbit de dret laboral

  • Avaluacions Neuropsicològiques
  • Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, retard mental...)
  • Trastorns aprenentatge (dislexia, disgrafia, discalcúlia...)
  • Neuropsicologia Infantil

  Psicologia adults

 • Adults Superdotats i Talentosos 
 • Depressió
 • Tr. ansietat
 • Autoestima
 • Pors
 • Presa de decisions
 • Tr. adaptatius
 • Estimulació cognitiva adult gran
 •  

  Psicopedagogia

  • Hàbit d'estudi
  • Tècniques d'estudi
  • Reeducacions
  • Memòria
  • Adaptació social
  • Intervencions curriculars
  • Orientació vocacional i professional

  psicologia legal, psicologia forense, peritatge psicològic sant cugat, assessorament jurídic, sant cugat, psicologo forense sant cugat, peritaje psicologico niños, pertajes penales sant cugat, peritaje civil sant cugat, peritatge forense sant cugat, psicoleg forense, sant cugat