Serveis

Psicologia Gral Sanitària | Psicologia Legal i Forense | Altes Capacitats


Psicologia infantil

 • Depressió
 • Autoestima
 • Pors
 • Enuresi nocturna
 • Psicoeducació a pares i mares
 • Problemes de conducta
 • Problemes d'aprenentatge
 • Programa Despierta

  • Detecció Altes Capacitats
  • Avaluació psicopedagògica
  • Programes d'intervenció
  • Tallers intensius
  • Formació a famílies
  • Formació centres escolars

  Psicologia Legal i Forense

  • Àmbit de dret de família
  • Àmbit de dret penal
  • Àmbit de dret civil
  • Àmbit de dret laboral

  Psicologia adults

 • Adults d'Altes Capacitats 
 • Depressió
 • Tr. ansietat
 • Autoestima
 • Pors
 • Presa de decisions
 • Tr. adaptatius
 • Psicopedagogia

  • Hàbit d'estudi
  • Tècniques d'estudi
  • Reeducacions
  • Memòria
  • Adaptació social
  • Intervencions curriculars
  • Orientació vocacional i professional
  • Avaluacions Neuropsicològiques
  • Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, retard mental...)
  • Trastorns aprenentatge (dislexia, disgrafia, discalcúlia...)
  • Neuropsicologia Infantil

  altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, 


  psicologia legal, psicologia forense, peritatge psicològic sant cugat, assessorament jurídic, sant cugat, psicologo forense sant cugat, peritaje psicologico niños, pertajes penales sant cugat, peritaje civil sant cugat, peritatge forense sant cugat, psicoleg forense, sant cugat