Serveis

Serveis de Psicologia i Psicopedagogia| Altes Capacitats | Tallers Extraescolars


 

Programa Despierta

 • Detecció Altes Capacitats
 • Avaluació psicopedagògica
 • Programes d'intervenció
 • Tallers intensius
 • Formació a famílies
 • Formació centres escolars

Psicopedagogia

 • Hàbit d'estudi
 • Tècniques d'estudi
 • Reeducacions
 • Memòria
 • Adaptació social
 • Intervencions curriculars
 • Orientació vocacional i professional

Escola de pares

 • Cicles de xerrades i tallers gratuïts per a pares i mares compromesos amb l'educació dels fills.
 • Sessions informatives i de sensibilització sobre les Altes Capacitats.
 • Tallers ajustats a les necessitats plantejades per les famílies.

Psicologia adults

 • Adults d'Altes Capacitats 
 • Depressió
 • Tr. ansietat
 • Bruxisme
 • Autoestima
 • Pors
 • Presa de decisions
 • Tr. adaptatius
 • Psicologia infantil

 • Depressió
 • Autoestima
 • Pors
 • Enuresi nocturna
 • Psicoeducació a pares i mares
 • Problemes de conducta
 • Problemes d'aprenentatge
  • Avaluacions Neuropsicològiques
  • Trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, retard mental...)
  • Trastorns aprenentatge (dislexia, disgrafia, discalcúlia...)
  • Neuropsicologia Infantil

  altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi ,

  aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, campamentos para niños superdotados, campamentos para superdotados, niños superdotados, superdotacion, extraescolares para niños superdotados, aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats Logopedia sant cugat, logopeda, patologia de la veu, patologia de la voz, foniatria, logopeda sant cugat, logopeda infantil sant cugat


  altas capacidades en sant cugat, altas capacidades en barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, psicologo en sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio